מרשם תושבים בת חפר

כניסה למערכת

שמור במערכת: חדש / קיים טלפון נייד:
בנוי / הרחבה: בנוי / הרחבה
שייכות: בבעלותי / שכירות
רחוב:
מס' בית
דירה
גוש
חלקה
דירה

מכתב מקדים


לפניכם, שאלון לצורך עדכון מרשם התושבים בישוב.
נודה לכם על מילוי השאלון שיאפשר ניהול טוב יותר של הישוב לרווחת כולנו.
מרשם התושבים הישובי, משמש את הנהגת הישוב במספר תחומים חשובים:
1. ביטחון
בהתאם להנחיות פיקוד העורף תוך מתן מענה לצרכים מיוחדים לתושבים הזקוקים לכך (בהתאם למבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה – ילדים, נכים, קשישים וכד').
(עדכון על תרגילים הנערכים בישוב, ניהול אירועים שוטפים ועוד).
2. חינוך
תכנון והערכות בנושאי חינוך (מספר כיתות וגנים עתידיים, הסעים לחטיבות הביניים ולתיכונים ועוד)
3. קהילה
תוכן ופעילויות מותאמות לצרכי התושבים ולרווחתם (פעילויות תרבות, ספורט, נוער, גמלאים, התנדבות וכדומה).
4. קשר עם התושב ומתן מידע
שיפור התקשורת והעברת המידע לכלל התושבים מועד הישוב, מזכירות הישוב והמרכז הקהילתי.
5. תכנון עתידי
תכנון דמוגרפי - יישובי (לפי חתך גילאים, גודל משפחות וכדומה)
תכנון והיערכות לקראת ההרחבה המתוכננת לבת חפר (צרכי תחבורה, מאפייני הישוב כיום ועוד).
6. מתן שירותים שונים לתושב
תיבת דואר, מדבקת כניסה* לישוב לכלי הרכב, הרשמה למערכת החינוך וכד'.

* בקרוב יחולקו לתושבים רשומים במרשם התושבים הישובי, מדבקות חדשות לרכב. רק רכב עם מדבקה חדשה יוכל להיכנס לישוב דרך מחסום שיפתח אוטומטית.
דרכי מילוי השאלון:

 • השאלון ישלח אליכם בדואר - ניתן לקחת עותק במזכירות הישוב
 • ניתן למסור את השאלון המלא בתיבה המוצבת במזכירות הישוב
 • ניתן לצלם את השאלון המלא ולשלוח את התמונה באמצעות וואטסאפ לטלפון: 053-6212390
  עם קליטת השאלון במאגר המידע הישובי, ישלח אישור בהודעת SMS לטלפון הנייד שלכם.
התושבים שלא ימלאו את השאלון יגיעו פוקדים מטעם הישוב.
תוכלו להיעזר בהם לקבלת טופס במידה ואין בידכם, או למסור לידיהם את השאלון שכבר מילאתם.